APP生成后,在小黄商城后台可进行对标题栏的背景、文字、图标、IOSAPP状态栏的文字颜色自定义设置。

点击设置——全网通设置——APP样式设置(参见下图)

小黄商城APP可自定义标题栏背景、文字等颜色设置 --- 小黄商城

APP标题栏背景颜色前台显示,参见下图:

小黄商城APP可自定义标题栏背景、文字等颜色设置 --- 小黄商城

APP标题栏文字颜色前台显示,参见下图:

小黄商城APP可自定义标题栏背景、文字等颜色设置 --- 小黄商城

APP标题栏图标颜色前台显示,参见下图:

小黄商城APP可自定义标题栏背景、文字等颜色设置 --- 小黄商城

IOSAPP状态栏文字颜色,有黑、白两种颜色可供自定义,参见下图:

小黄商城APP可自定义标题栏背景、文字等颜色设置 --- 小黄商城